I’ll tell you what will cause microcephaly though…

Posted on February 6th, 2016 Admin

Acute exposure to pesticide in an enclosed space (such as an airplane) for extended periods while pregnant.  Then the doctor will tell you it’s caused by Zika and you should have gotten your vaccine. Tsk tsk

The Zika hypothesis for microcephaly is not looking too good due to only a small fraction of microcephaly cases actually being found to have the virus, but let let’s think anyway about a possible mechanism of action of a virus causing microcephaly, for the sake of argument.  Reduction in head size is a localized phenomenon.  Any mechanism of action for a virus to accomplish this head shrinking would require infection in the fetus and gestational tissue early in development.  It’s concievable, but the evidence is pointing elsewhere.

Viruses are well known to integrate themselves into host genomes and hijack the cells’ internal machinery to produce copies of themselves.  In viral cancers, such as HPV for example, there will be hundreds or thousands of RNA fragments in an RNA-seq library that map to a specific strain of the virus, in contrast to the background flora of other viruses which every person harbors.  If a virus is affecting fetal development, it’s going to be found in the patients.

It follows that RNA sequencing should be able to detect Zika in tissue samples of microcephaly cases.  This could be tissue saved from miscarriages or young children who have died.  Microcephaly patients often do not live long so if this disease really is an epidemic, there should be plenty of tissue available.  Confirmed microcephaly autopsies should flash-freeze brain, bone, skin and blood samples for sequencing, and the virus can be detected or ruled in or out that way.

Maternal blood and pap smear should also be sequenced, and if possible, placenta and amniotic fluid.

So there’s the experiment to do if you really, really believe that Zika is related to microcephaly, which sounds dubious to me. RNA-seq could slay this 19-headed hydra for good. That’s my contribution to the mass hysteria.  If you have an Illumina sequencer, and can get the tissue samples, then I’ll consult with you on detecting the virus.

You can order Zika itself from ATCC, but there’s really no need. It’s already been sequenced.

This might offend some people but that’s how science is done.

The worst part is they’re very likely causing more microcephaly by spraying people with pesticide, than there is from Zika.

Once again the solution is the problem. Just please people, don’t be chumps. Stand up for your rights and your unborn children- and in this case, that means refusing to fly on any airline that is spraying customers with pesticide, and suing them if you’ve been exposed without your consent.

 

Here’s little Zika, for posterity.:

     agttgttgat ctgtgtgagt cagactgcga cagttcgagt ctgaagcgag agctaacaac
    61 agtatcaaca ggtttaattt ggatttggaa acgagagttt ctggtcatga aaaaccccaa
   121 agaagaaatc cggaggatcc ggattgtcaa tatgctaaaa cgcggagtag cccgtgtaaa
   181 ccccttggga ggtttgaaga ggttgccagc cggacttctg ctgggtcatg gacccatcag
   241 aatggttttg gcgatactag cctttttgag atttacagca atcaagccat cactgggcct
   301 tatcaacaga tggggttccg tggggaaaaa agaggctatg gaaataataa agaagttcaa
   361 gaaagatctt gctgccatgt tgagaataat caatgctagg aaagagagga agagacgtgg
   421 cgcagacacc agcatcggaa tcattggcct cctgctgact acagccatgg cagcagagat
   481 cactagacgc gggagtgcat actacatgta cttggatagg agcgatgccg ggaaggccat
   541 ttcgtttgct accacattgg gagtgaacaa gtgccacgta cagatcatgg acctcgggca
   601 catgtgtgac gccaccatga gttatgagtg ccctatgctg gatgagggag tggaaccaga
   661 tgatgtcgat tgctggtgca acacgacatc aacttgggtt gtgtacggaa cctgtcatca
   721 caaaaaaggt gaggcacggc gatctagaag agccgtgacg ctcccttctc actctacaag
   781 gaagttgcaa acgcggtcgc agacctggtt agaatcaaga gaatacacga agcacttgat
   841 caaggttgaa aactggatat tcaggaaccc cgggtttgcg ctagtggccg ttgccattgc
   901 ctggcttttg ggaagctcga cgagccaaaa agtcatatac ttggtcatga tactgctgat
   961 tgccccggca tacagtatca ggtgcattgg agtcagcaat agagacttcg tggagggcat
   1021 gtcaggtggg acctgggttg atgttgtctt ggaacatgga ggctgcgtta ccgtgatggc
   1081 acaggacaag ccaacagtcg acatagagtt ggtcacgacg acggttagta acatggccga
   1141 ggtaagatcc tattgctacg aggcatcgat atcggacatg gcttcggaca gtcgttgccc
   1201 aacacaaggt gaagcctacc ttgacaagca atcagacact caatatgtct gcaaaagaac
   1261 attagtggac agaggttggg gaaacggttg tggacttttt ggcaaaggga gcttggtgac
   1321 atgtgccaag tttacgtgtt ctaagaagat gaccgggaag agcattcaac cggaaaatct
   1381 ggagtatcgg ataatgctat cagtgcatgg ctcccagcat agcgggatga ttggatatga
   1441 aactgacgaa gatagagcga aagtcgaggt tacgcctaat tcaccaagag cggaagcaac
   1501 cttgggaggc tttggaagct taggacttga ctgtgaacca aggacaggcc ttgacttttc
   1561 agatctgtat tacctgacca tgaacaataa gcattggttg gtgcacaaag agtggtttca
   1621 tgacatccca ttgccttggc atgctggggc agacaccgga actccacact ggaacaacaa
   1681 agaggcattg gtagaattca aggatgccca cgccaagagg caaaccgtcg tcgttctggg
   1741 gagccaggaa ggagccgttc acacggctct cgctggagct ctagaggctg agatggatgg
   1801 tgcaaaggga aggctgttct ctggccattt gaaatgccgc ctaaaaatgg acaagcttag
   1861 attgaagggc gtgtcatatt ccttgtgcac tgcggcattc acattcacca aggtcccagc
   1921 tgaaacactg catggaacag tcacagtgga ggtgcagtat gcagggacag atggaccctg
   1981 caagatccca gtccagatgg cggtggacat gcagaccctg accccagttg gaaggctgat
   2041 aaccgccaac cccgtgatta ctgaaagcac tgagaactca aagatgatgt tggagcttga
   2101 cccaccattt ggggattctt acattgtcat aggagttggg gacaagaaaa tcacccacca
   2161 ctggcatagg agtggtagca ccatcggaaa ggcatttgag gccactgtga gaggcgccaa
   2221 gagaatggca gtcctggggg atacagcctg ggacttcgga tcagtcgggg gtgtgttcaa
   2281 ctcactgggt aagggcattc accagatttt tggagcagcc ttcaaatcac tgtttggagg
   2341 aatgtcctgg ttctcacaga tcctcatagg cacgctgcta gtgtggttag gtttgaacac
   2401 aaagaatgga tctatctccc tcacatgctt ggccctgggg ggagtgatga tcttcctctc
   2461 cacggctgtt tctgctgacg tggggtgctc agtggacttc tcaaaaaagg aaacgagatg
   2521 tggcacgggg gtattcatct ataatgatgt tgaagcctgg agggaccggt acaagtacca
   2581 tcctgactcc ccccgcagat tggcagcagc agtcaagcag gcctgggaag aggggatctg
   2641 tgggatctca tccgtttcaa gaatggaaaa catcatgtgg aaatcagtag aaggggagct
   2701 caatgctatc ctagaggaga atggagttca actgacagtt gttgtgggat ctgtaaaaaa
   2761 ccccatgtgg agaggtccac aaagattgcc agtgcctgtg aatgagctgc cccatggctg
   2821 gaaagcctgg gggaaatcgt attttgttag ggcggcaaag accaacaaca gttttgttgt
   2881 cgacggtgac acactgaagg aatgtccgct tgagcacaga gcatggaata gttttcttgt
   2941 ggaggatcac gggtttggag tcttccacac cagtgtctgg cttaaggtca gagaagatta
   3001 ctcattagaa tgtgacccag ccgtcatagg aacagctgtt aagggaaggg aggccgcgca
   3061 cagtgatctg ggctattgga ttgaaagtga aaagaatgac acatggaggc tgaagagggc
   3121 ccacctgatt gagatgaaaa catgtgaatg gccaaagtct cacacattgt ggacagatgg
   3181 agtagaagaa agtgatctta tcatacccaa gtctttagct ggtccactca gccaccacaa
   3241 caccagagag ggttacagaa cccaagtgaa agggccatgg cacagtgaag agcttgaaat
   3301 ccggtttgag gaatgtccag gcaccaaggt ttacgtggag gagacatgcg gaactagagg
   3361 accatctctg agatcaacta ctgcaagtgg aagggtcatt gaggaatggt gctgtaggga
   3421 atgcacaatg cccccactat cgtttcgagc aaaagacggc tgctggtatg gaatggagat
   3481 aaggcccagg aaagaaccag agagcaactt agtgaggtca atggtgacag cggggtcaac
   3541 cgatcatatg gaccacttct ctcttggagt gcttgtgatt ctactcatgg tgcaggaggg
   3601 gttgaagaag agaatgacca caaagatcat catgagcaca tcaatggcag tgctggtagt
   3661 catgatcttg ggaggatttt caatgagtga cctggccaag cttgtgatcc tgatgggtgc
   3721 tactttcgca gaaatgaaca ctggaggaga tgtagctcac ttggcattgg tagcggcatt
   3781 taaagtcaga ccagccttgc tggtctcctt cattttcaga gccaattgga caccccgtga
   3841 gagcatgctg ctagccctgg cttcgtgtct tctgcaaact gcgatctctg ctcttgaagg
   3901 tgacttgatg gtcctcatta atggatttgc tttggcctgg ttggcaattc gagcaatggc
   3961 cgtgccacgc actgacaaca tcgctctacc aatcttggct gctctaacac cactagctcg
   4021 aggcacactg ctcgtggcat ggagagcggg cctggctact tgtggaggga tcatgctcct
   4081 ctccctgaaa gggaaaggta gtgtgaagaa gaacctgcca tttgtcatgg ccctgggatt
   4141 gacagctgtg agggtagtag accctattaa tgtggtagga ctactgttac tcacaaggag
   4201 tgggaagcgg agctggcccc ctagtgaagt tctcacagcc gttggcctga tatgtgcact
   4261 ggccggaggg tttgccaagg cagacattga gatggctgga cccatggctg cagtaggctt
   4321 gctaattgtc agctatgtgg tctcgggaaa gagtgtggac atgtacattg aaagagcagg
   4381 tgacatcaca tgggaaaagg acgcggaagt cactggaaac agtcctcggc ttgacgtggc
   4441 actggatgag agtggtgact tctccttggt agaggaagat ggtccaccca tgagagagat
   4501 catactcaag gtggtcctga tggccatctg tggcatgaac ccaatagcta taccttttgc
   4561 tgcaggagcg tggtatgtgt atgtgaagac tgggaaaagg agtggcgccc tctgggacgt
   4621 gcctgctccc aaagaagtga agaaaggaga gaccacagat ggagtgtaca gagtgatgac
   4681 tcgcagactg ctaggttcaa cacaggttgg agtgggagtc atgcaagagg gagtcttcca
   4741 caccatgtgg cacgttacaa aaggagccgc actgaggagc ggtgagggaa gacttgatcc
   4801 atactggggg gatgtcaagc aggacttggt gtcatactgt gggccttgga agttggatgc
   4861 agcttgggat ggactcagcg aggtacagct tttggccgta cctcccggag agagggccag
   4921 aaacattcag accctgcctg gaatattcaa gacaaaggac ggggacatcg gagcagttgc
   4981 tctggactac cctgcaggga cctcaggatc tccgatccta gacaaatgtg gaagagtgat
   5041 aggactctat ggcaatgggg ttgtgatcaa gaatggaagc tatgttagtg ctataaccca
   5101 gggaaagagg gaggaggaga ctccggttga atgtttcgaa ccctcgatgc tgaagaagaa
   5161 gcagctaact gtcttggatc tgcatccagg agccggaaaa accaggagag ttcttcctga
   5221 aatagtccgt gaagccataa aaaagagact ccggacagtg atcttggcac caactagggt
   5281 tgtcgctgct gagatggagg aggccttgag aggacttccg gtgcgttaca tgacaacagc
   5341 agtcaacgtc acccattctg ggacagaaat cgttgatttg atgtgccatg ccactttcac
   5401 ttcacgctta ctacaaccca tcagagtccc taattacaat ctcaacatca tggatgaagc
   5461 ccacttcaca gacccctcaa gtatagctgc aagaggatac atatcaacaa gggttgaaat
   5521 gggcgaggcg gctgccattt ttatgactgc cacaccacca ggaacccgtg atgcgtttcc
   5581 tgactctaac tcaccaatca tggacacaga agtggaagtc ccagagagag cctggagctc
   5641 aggctttgat tgggtgacag accattctgg gaaaacagtt tggttcgttc caagcgtgag
   5701 aaacggaaat gaaatcgcag cctgtctgac aaaggctgga aagcgggtca tacagctcag
   5761 caggaagact tttgagacag aatttcagaa aacaaaaaat caagagtggg actttgtcat
   5821 aacaactgac atctcagaga tgggcgccaa cttcaaggct gaccgggtca tagactctag
   5881 gagatgccta aaaccagtca tacttgatgg tgagagagtc atcttggctg ggcccatgcc
   5941 tgtcacgcat gctagtgctg ctcagaggag aggacgtata ggcaggaacc ctaacaaacc
   6001 tggagatgag tacatgtatg gaggtgggtg tgcagagact gatgaaggcc atgcacactg
   6061 gcttgaagca agaatgcttc ttgacaacat ctacctccag gatggcctca tagcctcgct
   6121 ctatcggcct gaggccgata aggtagccgc cattgaggga gagtttaagc tgaggacaga
   6181 gcaaaggaag accttcgtgg aactcatgaa gagaggagac cttcccgtct ggctagccta
   6241 tcaggttgca tctgccggaa taacttacac agacagaaga tggtgctttg atggcacaac
   6301 caacaacacc ataatggaag acagtgtacc agcagaggtt tggacaaagt atggagagaa
   6361 gagagtgctc aaaccgagat ggatggatgc tagggtctgt tcagaccatg cggccctgaa
   6421 gtcgttcaaa gaattcgccg ctggaaaaag aggagcggct ttgggagtaa tggaggccct
   6481 gggaacactg ccaggacaca tgacagagag gtttcaggaa gccattgaca acctcgccgt
   6541 gctcatgcga gcagagactg gaagcaggcc ttataaggca gcggcagccc aactgccgga
   6601 gaccctagag accattatgc tcttaggttt gctgggaaca gtttcactgg ggatcttctt
   6661 cgtcttgatg cggaataagg gcatcgggaa gatgggcttt ggaatggtaa cccttggggc
   6721 cagtgcatgg ctcatgtggc tttcggaaat tgaaccagcc agaattgcat gtgtcctcat
   6781 tgttgtgttt ttattactgg tggtgctcat acccgagcca gagaagcaaa gatctcccca
   6841 agataaccag atggcaatta tcatcatggt ggcagtgggc cttctaggtt tgataactgc
   6901 aaacgaactt ggatggctgg aaagaacaaa aaatgacata gctcatctaa tgggaaggag
   6961 agaagaagga gcaaccatgg gattctcaat ggacattgat ctgcggccag cctccgcctg
   7021 ggctatctat gccgcattga caactctcat caccccagct gtccaacatg cggtaaccac
   7081 ttcatacaac aactactcct taatggcgat ggccacacaa gctggagtgc tgtttggcat
   7141 gggcaaaggg atgccattta tgcatgggga ccttggagtc ccgctgctaa tgatgggttg
   7201 ctattcacaa ttaacacccc tgactctgat agtagctatc attctgcttg tggcgcacta
   7261 catgtacttg atcccaggcc tacaagcggc agcagcgcgt gctgcccaga aaaggacagc
   7321 agctggcatc atgaagaatc ccgttgtgga tggaatagtg gtaactgaca ttgacacaat
   7381 gacaatagac ccccaggtgg agaagaagat gggacaagtg ttactcatag cagtagccat
   7441 ctccagtgct gtgctgctgc ggaccgcctg gggatggggg gaggctggag ctctgatcac
   7501 agcagcgacc tccaccttgt gggaaggctc tccaaacaaa tactggaact cctctacagc
   7561 cacctcactg tgcaacatct tcagaggaag ctatctggca ggagcttccc ttatctatac
   7621 agtgacgaga aacgctggcc tggttaagag acgtggaggt gggacgggag agactctggg
   7681 agagaagtgg aaagctcgtc tgaatcagat gtcggccctg gagttctact cttataaaaa
   7741 gtcaggtatc actgaagtgt gtagagagga ggctcgccgt gccctcaagg atggagtggc
   7801 cacaggagga catgccgtat cccggggaag tgcaaagatc agatggttgg aggagagagg
   7861 atatctgcag ccctatggga aggttgttga cctcggatgt ggcagagggg gctggagcta
   7921 ttatgccgcc accatccgca aagtgcagga ggtgagagga tacacaaagg gaggtcccgg
   7981 tcatgaagaa cccatgctgg tgcaaagcta tgggtggaac atagttcgtc tcaagagtgg
   8041 agtggacgtc ttccacatgg cggctgagcc gtgtgacact ctgctgtgtg acataggtga
   8101 gtcatcatct agtcctgaag tggaagagac acgaacactc agagtgctct ctatggtggg
   8161 ggactggctt gaaaaaagac caggggcctt ctgtataaag gtgctgtgcc catacaccag
   8221 cactatgatg gaaaccatgg agcgactgca acgtaggcat gggggaggat tagtcagagt
   8281 gccattgtgt cgcaactcca cacatgagat gtactgggtc tctggggcaa agagcaacat
   8341 cataaaaagt gtgtccacca caagtcagct cctcctggga cgcatggatg gccccaggag
   8401 gccagtgaaa tatgaggagg atgtgaacct cggctcgggt acacgagctg tggcaagctg
   8461 tgctgaggct cctaacatga aaatcatcgg caggcgcatt gagagaatcc gcaatgaaca
   8521 tgcagaaaca tggtttcttg atgaaaacca cccatacagg acatgggcct accatgggag
   8581 ctacgaagcc cccacgcaag gatcagcgtc ttccctcgtg aacggggttg ttagactcct
   8641 gtcaaagcct tgggacgtgg tgactggagt tacaggaata gccatgactg acaccacacc
   8701 atacggccaa caaagagtct tcaaagaaaa agtggacacc agggtgccag atccccaaga
   8761 aggcactcgc caggtaatga acatagtctc ttcctggctg tggaaggagc tggggaaacg
   8821 caagcggcca cgcgtctgca ccaaagaaga gtttatcaac aaggtgcgca gcaatgcagc
   8881 actgggagca atatttgaag aggaaaaaga atggaagacg gctgtggaag ctgtgaatga
   8941 tccaaggttt tgggccctag tggataggga gagagaacac cacctgagag gagagtgtca
   9001 cagctgtgtg tacaacatga tgggaaaaag agaaaagaag caaggagagt tcgggaaagc
   9061 aaaaggtagc cgcgccatct ggtacatgtg gttgggagcc agattcttgg agtttgaagc
   9121 ccttggattc ttgaacgagg accattggat gggaagagaa aactcaggag gtggagtcga
   9181 agggttagga ttgcaaagac ttggatacat tctagaagaa atgaatcggg caccaggagg
   9241 aaagatgtac gcagatgaca ctgctggctg ggacacccgc attagtaagt ttgatctgga
   9301 gaatgaagct ctgattacca accaaatgga ggaagggcac agaactctgg cgttggccgt
   9361 gattaaatac acataccaaa acaaagtggt gaaggttctc agaccagctg aaggaggaaa
   9421 aacagttatg gacatcattt caagacaaga ccagagaggg agtggacaag ttgtcactta
   9481 tgctctcaac acattcacca acttggtggt gcagcttatc cggaacatgg aagctgagga
   9541 agtgttagag atgcaagact tatggttgtt gaggaagcca gagaaagtga ccagatggtt
   9601 gcagagcaat ggatgggata gactcaaacg aatggcggtc agtggagatg actgcgttgt
   9661 gaagccaatc gatgataggt ttgcacatgc cctcaggttc ttgaatgaca tgggaaaagt
   9721 taggaaagac acacaggagt ggaaaccctc gactggatgg agcaattggg aagaagtccc
   9781 gttctgctcc caccacttca acaagctgta cctcaaggat gggagatcca ttgtggtccc
   9841 ttgccgccac caagatgaac tgattggccg agctcgcgtc tcaccagggg caggatggag
   9901 catccgggag actgcctgtc ttgcaaaatc atatgcgcag atgtggcagc tcctttattt
   9961 ccacagaaga gaccttcgac tgatggctaa tgccatttgc tcggctgtgc cagttgactg
  10021 ggtaccaact gggagaacca cctggtcaat ccatggaaag ggagaatgga tgaccactga
  10081 ggacatgctc atggtgtgga atagagtgtg gattgaggag aacgaccata tggaggacaa
  10141 gactcctgta acaaaatgga cagacattcc ctatctagga aaaagggagg acttatggtg
  10201 tggatccctt atagggcaca gaccccgcac cacttgggct gaaaacatca aagacacagt
  10261 caacatggtg cgcaggatca taggtgatga agaaaagtac atggactatc tatccaccca
  10321 agtccgctac ttgggtgagg aagggtccac acccggagtg ttgtaagcac caattttagt
  10381 gttgtcaggc ctgctagtca gccacagttt ggggaaagct gtgcagcctg taaccccccc
  10441 aggagaagct gggaaaccaa gctcatagtc aggccgagaa cgccatggca cggaagaagc
  10501 catgctgcct gtgagcccct cagaggacac tgagtcaaaa aaccccacgc gcttggaagc
  10561 gcaggatggg aaaagaaggt ggcgaccttc cccacccttc aatctggggc ctgaactgga
  10621 gactagctgt gaatctccag cagagggact agtggttaga ggagaccccc cggaaaacgc
  10681 aaaacagcat attgacgtgg gaaagaccag agactccatg agtttccacc acgctggccg
  10741 ccaggcacag atcgccgaac ttcggcggcc ggtgtgggga aatccatggt ttct

Comments are closed.